Doelstelling

—————————————————————————————————————————

STICHTING HERDENKINGSMONUMENT FORT RHIJNAUWEN
(conform artikel 2 van de oprichtingsakte)

De stichting heeft ten doel:

●  het in stand houden van het herdenkingsmonument Fort Rhijnauwen in de gemeente Bunnik;
●  h
et organiseren van herdenkingsbijeenkomsten (4 mei) en andere plechtigheden;
●  h
et bijeen brengen en archiveren van gegevens betreffende al degenen, die gefusilleerd werden     binnen  het Fort Rhijnauwen, alsmede gegevens aangaande het Fort zelf, en alles wat met het     vorenstaande  verband houdt en daartoe bevorderlijk kan zijn;
●  d
e stichting tracht dit doel te bereiken door, zowel nationaal als internationaal, al hetgeen te doen of     te laten verrichten wat naar het oordeel van haar bestuur noodzakelijk, nuttig en/of gewenst is.

Samenstelling bestuur
Statuten

Financieel jaarverslag 2016
Financieel jaarverslag 2015
Jaarverslag 2016
Jaarverslag 2015

Algemene informatie
RSIN:             80542 19 357
KvK:               41179786
Sector:           Maatschappelijke en sociale doelen
Telefoon:        030 6563936
E-mail:           info@monumentrhijnauwen.com
Website:         www.monument-rhijnauwen.nl
Postadres:      Ambachtsring 27
Postcode:       3981 TA
Plaats:           Bunnik