Vrijwilligers, donateurs en sponsors

—————————————————————————————————————————

Vrijwilligers
De gehele organisatie van de jaarlijkse herdenking op Fort Rhijnauwen ligt in handen van de onbezoldigde vrijwilligers van de Stichting Herdenkingsmonument Fort Rhijnauwen. Uiteraard beperkt zich dat niet tot de organisatie van de 4de mei. Door het jaar heen wordt meerdere malen door onze vrijwilligers onderhoud gepleegd aan het monument, de beplanting, bestrating, klokkenstoel etc. Ook leerlingen van de Camminghaschool zetten zich in voor het onderhoud. Voor basisscholen verzorgen wij lesbrieven over de 2de Wereldoorlog en hetgeen zich op het Fort heeft voorgedaan.

Donateurs
Voor zowel de organisatie als het onderhoud van het monument is onze stichting volledig afhankelijk van particuliere bijdragen. Onze uitgaven bestaan o.a. uit de organisatiekosten van de 4 mei herdenking en de uitgaven voor jaarlijks onderhoud aan het monument. Naast het jaarlijks onderhoud vraagt een monument, zeker als dat in de vrije natuur staat, ook om groot onderhoud. Afgelopen winter heeft de stichting het plaveisel, dat regelmatig ondergraven wordt, opnieuw laten egaliseren en uitbreiden. Ook heeft het achtergrond groen het hoognodige professioneel groot onderhoud gekregen en kunnen de vlaggen weer vrij en fier wapperen. De komende jaren zullen zowel het antieke hekwerk rond het monument als de klokkenstoel conserverend groot onderhoud moeten ondergaan. Wilt u als belangstellende of nabestaande de stichting als donateur steunen, neem dan contact op met het secretariaat. U ontvangt dan jaarlijks een uitnodiging voor de herdenking en een verzoek om een door u te bepalen donatie aan ons over te maken.
Uiteraard zijn ook eenmalige donaties van harte welkom op bankrekening NL33 INGB 0002 9197 08 t.n.v. Stichting Herdenkingsmonument Rhijnauwen.
Mocht u overwegen het werk van de Stichting in de vorm van een legaat te ondersteunen, dan nodigen wij u graag uit om hierover contact met ons op te nemen.

Sponsors

sponsors-1-bruno-event-supportsponsors-4-de-prouw
Geluidsinstallaties                        Drukwerk / Fotografie                  Onderhoud monument